درباره نشریه

«پژوهشنامه مطالعات مرزی»  نشریه ای با درجه علمی_پژوهشی در "مرکز تحقیقات و مطالعات  فرماندهی مرزبانی ناجا" است، که مقالات اصیل  منتج از  یافته‌‌های پژوهشی، مقالات مروری (نظام‌مند  و فراتحلیل، ...)و مقالات موردی انتظامی-مرزی، را در حوزه مدیریت مرز، توسعه مناطق مرزی، آسیب شناسی مسائل مرزی، امنیت مرزها،مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مرزنشینان، مدیریت سازمان های مرتبط با مرزها و... ، به چاپ می‌رساند.