دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-141 
2. تحلیل مولفه‌های بومی موثر بر مقابله با بحران در شهر مرزی بانه

صفحه 37-54

محمد رحیم غلامی؛ حسن رضا قیطاسی؛ حمید رضا یوسفی؛ فرشید مافی


5. تاثیر اشراف اطلاعاتی در مأموریت‌های هنگ مرزی تایباد

صفحه 109-124

تقی بختیاری؛ ابوالفضل پورمنافی؛ علی براتی