دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-113 

علمی - پژوهشی مستقل

1. بررسی چالش‎ها و خلاء‎های قانونی استفاده از سلاح گرم توسط مرزبانان

صفحه 1-28

محسن غلامی رزینی؛ مسعود سلطانی؛ احسان غلامی


3. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان پایور مرکز آموزش مرزبانی محمّد رسول الله(ص)

صفحه 57-72

محمد حسین عباس نژاد؛ اکبر قاسمی پیر بلوطی؛ میثم جعفری؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه