دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-157 
6. مقایسه انگیزه ی گردشگری مرزی در شهرستان های آستارا و بیله سوار

صفحه 137-157

یوسف زین العابدین عموقین؛ لاله نظری ولنی؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ حمید پناهی