دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-107 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. ارائه الگوی ارزیابی عملکرد فرماندهی دریابانی استان بوشهر بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی

صفحه 1-17

محمد موسی خورشیدی؛ عبدالمحمد طاهری؛ علیرضا قاسمی زاد


2. آینده‌نگاری حکمروایی شهرهای کوچک مرزی مطالعه موردی: شهرهای مرزی اورامان تخت و سروآباد

صفحه 19-34

فرید قاسمی؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پور احمد؛ سعید زنگنه شهرکی


علمی - پژوهشی مستقل

3. الگوی توسعه گردشگری مرزی مناطق آزاد تجاری مطالعه موردی: منطقه آزاد قشم

صفحه 35-47

ابوالفضل مشکینی؛ زهرا تردست؛ محمد علی خلیجی


علمی - پژوهشی مستقل

6. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مرکز آموزش مرزبانی ثامن‌الائمه مشهد

صفحه 81-95

علیرضا مهرنیا؛ حسن رضا رفیعی؛ اصغر آقایی