دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-140 

علمی - پژوهشی مستقل

1. برنامه‌ریزی راهبردی امنیت پایدار در منطقه مرزی رود ارس

صفحه 1-24

اکبر حمیدی؛ علی اصانلو؛ داود امینی


3. واکاوی اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تغییر خطوط مرزی

صفحه 53-84

مرتضی قاسم‌آبادی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ فرزاد جنگجوی


5. تبیین خودکشی سربازان مرزبانی با بهره‌گیری از نظریه فشار

صفحه 118-137

محسن غلامی زرینی؛ مهدی مقیمی؛ مسعود سلطانی


7. تأثیر تحولات اقتصادی جمهوری آذربایجان بر هویت‌های هم‌زیست در نواحی آذری نشین ایران

صفحه 163-189

محمد باقر قالیباف؛ اکبر ولی زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یـاشـار ذکـی؛ حسن مومنی