تعاملات تحقیقاتی، مرزی و پلیسی در مقابله با قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی با نگاهی به موافقت‌نامه‌های امنیتی ایران با سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جرائمی از قبیل قاچاق انسان و همچنین قاچاق مهاجران به‌منظور عبور غیرقانونی از مرزها، جرائمی فرامرزی و جهانی هستند. زمینه مقابله با این جرائم روشن می‌سازد مبارزه مؤثر مستلزم همکاری و هماهنگی میان کشورها و به‌ویژه کشورهای هم‌مرز و مجاور می‌باشد. این تحقیق باهدف مطالعه تطبیقی و گفتمان حقوقی این نوع موافقت‌نامه‌ها، علاوه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی که مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون پالرمو می‌باشد، موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه را نیز که نقش مهمی در همکاری‌های امنیتی و پلیسی بین کشورها دارند مورد مداقه قرار داده است. روش توصیفی _تحلیلی که بامطالعه اسناد و موافقت‌نامه‌های امنیتی و متون کنوانسیون‌های بین‌المللی، سپس مقایسه تحلیلی مفاد این اسناد و نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته‌شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که درواقع انعقاد معاهدات دوجانبه، تضمینی برای همکاری و هماهنگی بیش‌تر و مؤثرتر کشورها نسبت به کنوانسیون‌ها و سایر قوانین بین‌المللی می‌باشد و کارآمدترین نوع همکاری، موافقت‌نامه‌های امنیتی منعقده بین کشورها است که گام مهمی در جهت مقابله با قاچاق انسان و مهاجران می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی است که مبارزه مؤثر با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم سازمان‌یافته فراملی، مستلزم همکاری‌های فنی، آموزشی، تحقیقاتی، مرزی، پلیسی و اطلاعاتی بین کشورها می‌باشد و صرف انعقاد این موافقت‌نامه‌ها کفایت نمی‌کند و چالش مهم‌تر، اجرای این موافقت‌نامه‌ها و عملیاتی شدن آن‌ها به نحو مؤثر می‌باشد. این امر مستلزم تنش‌زدایی با کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای هم‌جوار و ایجاد روابط حسنه دیپلماتیک با کشورهای دیگر می‌باشد در غیر این صورت کشورهای طرف معاهده به دلایل مختلف از اجرای موافقت‌نامه خودداری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigative, Border, and Police Interactions in Combating Human Trafficking and Illegal Immigrants Looking at Iran's Security Agreements with Other Countries

نویسندگان [English]

 • Abas Karami 1
 • Mohammad Ali Mahdavi sabet 2
 • Sadegh Salimi 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crimes such as human trafficking and the smuggling of migrants for illegal border crossings are transnational and global crimes. The context of dealing with these crimes clarifies that effective struggle requires cooperation and coordination between countries, especially neighboring countries. This research, with the aim of comparative study and legal discourse of this type of agreement, in addition to international conventions, which the most important is the Palermo Convention, has studied bilateral and multilateral agreements that play an essential role in security and police cooperation between countries. The method of the present study is descriptive-analytical, which examines documents and security agreements and texts of international conventions and then analytically compares the provisions of these documents and the strengths and weaknesses of each of them. The findings show that the conclusion of bilateral agreements is a guarantee for greater and more effective cooperation and coordination of countries than conventions and other international laws. And the most effective type of cooperation is the security agreements concluded between the countries, which is an essential step in the fight against human and migrant trafficking. The present study results indicate that the effective fight against human and migrant trafficking as an example of transnational organized crime requires technical, educational, research, border, police, and intelligence cooperation between countries. Also, just concluding these agreements is not enough, and the most critical challenge is to implement these agreements and make them effective. This requires de-escalating tensions with other countries, especially neighboring ones, and establishing good diplomatic relations with other countries; otherwise, the treaty countries will refuse to implement the agreement for various reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human trafficking
 • Illegal Immigrants
 • Investigative Interactions
 • Border Interactions
 • Police interactions
 1. اردبیلی، محمدعلی (1390) حمل و تحویل تحت نظارت، تهران: انتشارات میزان.
 2. اردلان، سهراب؛ محمدی ماوی، رضا؛ میکائیلی، مهدی (1394) تحقیقات جنائی در پرونده‌های قاچاق انسان، تهران، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، دوره 5، شماره 3، صص.66-33.
 3. اسلامی، رضا و ابوترابی، فاطمه (1398) نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تأکید بر موازین بین‌المللی حقوق بشر، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 36، شماره 61، صص.132-109.
 4. امانیان، حسین (1397) چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب تا حال حاضر (داخلی_خارجی)، فصلنامه پژوهش اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6، صص.232-210.
 5. اخباری، محمد، نامی، محمدحسن (1389) جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 6. اشتری، بهناز (1392) قاچاق زنان؛ بردگی معاصر، تهران: انتشارات اندیشه برتر.
 7. اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع سازمان ملل متحد، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱۲.
 8. بهنیا، الهام و مهریان، الهه (1396) نگاهی بر قاچاق انسان و مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهکارهای پیشگیری، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، دوره 7، شماره 26، صص.286-165.
 9. بیگی، جمال (1397)، پیشگیری وضعی از قاچاق انسان در ایران و اسناد بین‌المللی، مجله پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 13، شماره 50، صص.102-77.
 10. ذاقلی، عباس (1395) قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی، تهران: انتشارات میزان.
 11. رضوی فرد، بهزاد و رودگر کوه­پر، عطاالله (1398) همکاری پلیس کشورها برای ارتقاء کارآمدی مبارزه علیه بزهکاری در پرتو اسناد بین‌المللی، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 18، صص.146-111.
 12. سواری، حسن و پورحسن، شکوفه (1393) تقابل سازوکارهای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته با موازین حقوق بشری، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 2، صص.90-69.
 13. سلیمی، صادق (1391) جنایات سازمان‌یافته فراملی، تهران: انتشارات جنگل.
 14. شایگان، فرهاد (1390) تدابیر جامعه جهانی برای مبارزه با قاچاق انسان، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، دوره 1، شماره 3، صص.26-5.
 15. شریعت باقری، محمدجواد (1394) تصویب موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی؛ مشکلات و راه‌حل‌ها، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 66، صص.74-39.
 16. شیخ‌الاسلامی، محمدحسن و خرمی، مصطفی (1393) بررسی تدبیرهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای مقابله با قاچاق انسان به‌عنوان یک موضوع جهانی، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 7، شماره 2، صص.318-291.
 17. صدوقی، مرادعلی (1388) کاربرد فناوری‌های جدید در تأمین امنیت مرزهای ملی، استراتژی مرزهای هوشمند، مجموع مقالات همایش ملی مرز، جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
 18. ظهیری، فریال و تاجی، حسین (1399) اندیشه‌های پیشگیرانه در مقابل قاچاق انسان از سوی سازمان‌های خاص بین‌المللی با همکاری اعضای جامعه بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوقی، شماره 41، صص.258-239.
 19. عباسی، امیرحسین و مؤمنی، مهناز (1397) رویکرد قانون‌گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو، تهران: پژوهش‌های حقوقی قانون یار.
 20. عباسی، محمود (1393) استرداد مجرمین و پلیس بین‌الملل (اینترپل)، تهران: گنج دانش.
 21. عینی، محسن (1390) تأمین امنیت؛ جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دوره 8، شماره 1، صص.48-19.
 22. معظمی، شهلا (1395) جرم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران: نشر دادگستر.
 23. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، ماده ۱۷.
 24. موسوی، سید مجتبی (1398) بررسی جرم قاچاق انسان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی ایران، پژوهش‌های حقوقی قانون یار، دوره 8، شماره 1، صص.164-133.
 25. نظری علی‌آبادی، جلال، (1393) مجموعه قوانین و مقررات مرزی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
 26. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1391) تقریرات درس جرم‌شناسی؛ جهانی‌شدن جرم، قم: دانشگاه مفید.
 27. یحیایی، فاطمه (1397) نقش شورای امنیت در مبارزه با قاچاق زنان در عملیات صلح، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، دوره 1، شماره 1، صص.44-30.
 28. Hans, nilsson. (2010) money laundering and banking secrecy, international academy of comparative law, oxford university press, new York.
 29. Gastrow, peter. (2012) the origin of the convention, the containment of transnational organized crime, Freiburg 1, the asian law institution.
 30. Vladulescu, Elena. (2012) the cooperation between Europol and Interpol in the field of combating cross border crimes, international journal of criminal investigation, Vol.2, No.3, pp.1-22.
 31. Ohr, bruce. (2016) effective method to combat transnational organized crime in criminal justice process, united states department of justice, U.S.
 32. jamal, Beigi. (2017) Criminalization of Human Trafficking upon the Basis of International Criminal Court Status and its Related Challenges, International Studies Journal (ISJ) / Vol. 14, No.2, pp.33-47.
 33. Jessup, Philip. (2017) amodern law of nation, the Macmillian company, newyork.
 34. Zakieh, Taghizadeh. (2018) Maritime Crimes Threatening Regional Security: Iran’s Legal Perspective towards the United Nations’ Holistic Approach, The Iranian Review for UN Studies (IRUNS), Vol.1, No.1, pp.215-248.