بررسی نقش مورفولوژی مرزی شمال غرب کشور در تأمین امنیت در برابر تهدیدات گروهک پژاک (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو)

نویسندگان

چکیده

تأمین امنیت مرزها همواره یکی از دغدغه‌های مهم حکومت‌ها بوده است. هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های مهم داخلی کشور اختلال ایجاد نماید. یکی از گروه‌هایی که در سال‌های اخیر در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور به فعالیت‌های تروریستی پرداخته، گروهک پژاک است. هدف از انجام تحقیق شناخت دقیق مورفولوژی مناطق مرزی ماکو ، به منظور بررسی قابلیت‌های دفاعی در جهت تامین امنیت این مناطق در مقابل تهدیدات عوامل و گروهک‌های ضد انقلاب می‌باشد. در این پژوهش در جهت پاسخ به سوال «مورفولوژی مناطق مرزی استان آذربایجان‌غربی(منطقه مرزی ماکو) چگونه در بروز تهدیدات ضد انقلاب با محوریت پژاک موثر بوده است؟» در این راستا به منظور بررسی و شناخت قابلیت‌ها و محدودیت‌های دفاعی و امنیتی مورفولوژی مرزی شهرستان فوق در مقابل تهدیدات گروهک پژاک، با روش توصیفی- تحلیلی و میدانی، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم، تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های ارتفاعی(دم) منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایی مانند: آرک مپ و گلوبال‌مپر استفاده شده ،بدین منظور، ابتدا با تشریح جنبه های طبیعی منطقه از قبیل مورفولوژی، زمین شناسی،اقلیم و مورفولوژی دست ساز انسان مهمترین لایه ها وعوامل تاثیر گذار استخراج شده است. نتایج بدست آمده به همراه تحقیقات میدانی، استنباط‌های لازم به صورت تحلیلی بیان گردید. بدین ترتیب با توجه به جمع‌بندی‌های بدست آمده، پاسخ سوال تحقیق احصاء و چنین نتیجه گیری شد، برای این که مورفولوژی مناطق مرزی در خدمت فعالیت‌های گروهک‌های ضدانقلاب به ویژه پژاک نباشد، می‌بایست با اقدامات کارشناسی شده و هدفمند این مورفولوژی را تغییر داده، تا تهدیدات ناشی از فعالیت‌های ضد انقلاب در این بستر کاهش یابد. لذا در پایان در دو محور امنیتی و دفاعی، راه‌کارهایی ارائه و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the role of the morphology of the North-western border of Iran for establishing the security against the threats of PJAK group. (case study: Maku)

نویسندگان [English]

  • Morteza Karimi
  • Mehdi Ghare mohammadi
چکیده [English]

oviding the security of the borders has always been one of the concerns of the governments. Any type of insecurity at the borders can hinder the important internal systems of a country. During the recent years, one of the groups that has had terrorist activities in the north-western border of Iran is PJAK group. The purpose of analyzing the morphology of the bordering part of Maku is to understand the defensive capabilities of these areas against the threats of the agents and anti-revolutionary groups. This question is answered in this study " how efficient has been the morphology of Maku bordering city in the creation of anti-revolutionary threats whose base is PJAK?". For answering this question we have benefited from a descriptive-analytic method, 1/50000 maps, satellite pictures and length maps like Arcmap and globalmapper. First the natural features of the region like the morphology, geology and climate of the region and the human made factors are described. Then the results are used with filed studies to conduct the interpretations. Afterwards the question of the study is answered and several conclusions were made. For the PJAK to not take advantage of the morphology of the region, the morphology of the region should be changed based on purposeful and expert views so that the threats of the activities are reduced. Finally some solutions are proposed with security and defensive basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology/ Security/ Border/ Maku/ PJAK