نقش سیستم‌های بدون‌سرنشین در کنترل و امنیت مرز

نویسنده

چکیده

استفاده از سیستم‌های بدون سرنشین در جنگ‌های چند دهۀ اخیر به‌گونه‌ای بوده است که کشورهای دنیا به‌خوبی به اهمیت این سیستم‌ها در امور نظامی پی برده‌اند. امروزه از این سیستم‌ها بیشتر در امور تهاجمی استفاده می‌شود؛ اما با توجه به ویژگی‌های خاصشان می‌توان از آن‌ها به‌شکلی مؤثر و بی‌سابقه برای کنترل مرزها و برقراری امنیت در آن‌ها استفاده کرد. به‌اعتقاد بیشتر صاحب‌نظران، اولین و مهم‌ترین کارکرد مرز، نقش دفاعی- امنیتی آن است و همواره دغدغۀ اصلی حکومت‌ها این بوده که مرزهای کشورها جز در برخی گذرگاه‌های مجاز، نفوذ‌ناپذیر باشد تا امنیت کشور از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تهدید نشود. از طرفی بیشتر کشورهای منطقۀ خاورمیانه در نابسامانی سیاسی، و جنگ‌های داخلی و بین‌المللی به‌سر می‌برند، و از آنجا که ایران نیز در‌میان چنین کشورهایی محصور است، کنترل مرزها و محافظت از آن‌ها، از اولویت‌های اساسی کشورمان به‌شمار می‌رود؛ اما کنترل مرزها و محافظت از آن‌ها همیشه با استفاده از یک شیوه، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا پیشرفت علم، همیشه روش‌ها و امکاناتی جدید را پیش‌روی بشر قرار می‌دهد و امروزه، سیستم‌های‌ بدون ‌سرنشین را می‌توان از جدیدترین یا حتی آخرین دستاورد‌های بشر قلمداد کرد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی چگونگی کنترل مرزها و محافظت از آن‌ها با استفاده از سیستم‌های بدون سرنشین است؛ بنابراین با استفاده از روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی، ویژگی‌های خاص و فراانسانی این سیستم‌های بدون سرنشین را در‌راستای کنترل مرز‌ها و محافظت از آن‌ها بر‌اساس مأموریت‌های کلی مرزبانی کشور بررسی می‌کنیم؛ به عبارت دیگر، در‌پی پاسخ‌دادن به این سؤال هستیم که ویژگی‌های خاص و فراانسانی سیستم‌های بدون سرنشین، چگونه می‌تواند باعث بهبود و ارتقای کنترل مرزهای کشور و محافظت از آن‌ها شود. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت قابلیت‌های فراانسانی سیستم‌های بدون سرنشین، این امکان را فراهم آورده است که کشورهای دارای این فناوری برای اولین بار در تاریخ، به‌صورتی دائمی بر جهان نظارت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‌‌The role of passenger-less systems in Control and Security of Border

نویسنده [English]

  • Akbar Rasouli
چکیده [English]

The presence of passenger-less systems in recent decades war was so that world countries finely understood their role in military affairs. Today, although these systems are mainly used in attacking affairs, but due to their special features, they can effectively and uniquely be used in border control and security. Based on the idea of most experts, the first and most important border function is a defensive-security one and main trouble of different governments is that their borders be impenetrable except for legal gangways so that there happens no danger for their national security in different aspects of political, military, economic and social-cultural. In one side, most middle east countries are in political disarray and internal and international wars and as Iran is surrounded by these countries, therefore controlling and protecting borders is among top priorities of Iran. However, controlling and protecting borders is not possible with only one method. The advance of science opens new methods and facilities for human and today, passenger-less systems are among the top newest and or the latest human achievement. This article is to review the method of border control and protection using passenger-less systems. Therefore, author used a library, descriptive-analytic method to review the special and extra-human features of these systems regarding border control and protection and based on the general missions of Border Policing Command. In other words, author wants to answer this question that how can special and extra-human features of these systems improve national border control and protection? We can answer this question this way that extra-human features of these systems enables countries having this technology to have a “continuous supervision” on world for the first time in human history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passenger-less systems
  • extra-human features
  • Border
  • control and security