پیامدهای امنیتی قرارداد الجزایر

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر ابتدا با بررسی مناسبات تاریخی ایران و عراق از بدو تاسیس کشور اخیر، زمینه هایی را که به قرارداد 1975 الجزایر میان دو کشور ایران و عراق انجامید مورد بررسی قرار می دهد و در گام بعدی به بررسی پیامدهای امنیتی قرارداد مذکور می پردازد. این مطالعه نشان داد اگر چه با انعقاد قرارداد الجزایر در سال 1975 به ظاهر اختلافات دو کشور پایان یافت، اما با توجه به این واقعیت که رویکرد صدام به این قرارداد نه یک استراتژی، بلکه یک تاکتیک فرصت طلبانة محض بود که رژیم بعث زیر فشار جنگ با کُردها ناچار به پذیرش آن شده بود، راهی دراز تا صلح نهایی زمان باقی بود. این قرارداد پیامدهای امنیتی متفاوتی برای طرفین درگیر به دنبال آورد. در خصوص پیامدهای امنیتی مثبت قرارداد برای ایران جای بحث هست؛ و آن را از دستاوردی که به اختلافات 42 سالة مرزی پایان داد تا قراردادی که رژیم بعث را از نابودی رهایی بخشید، متفاوت تفسیر کرده اند، رژیمی که هشت سال بعد جنگی هشت ساله به ایران تحمیل نمود و امنیت ایران را در تمام عرصه ها به چالش کشید. حاصل بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد، قرارداد الجزایر در نتیجة وجه مصالحه قراردادن کردها توسط شاه در کوتاه مدت برای دو کشور دستاوردهایی به دنبال داشت تا آن که در شهریور 59 با تجاوز عراق به ایران اعتبار خود را از دست داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Consequences of Algeria Contract

نویسندگان [English]

  • sirvan khosrozadeh
  • mohammad nayebpour
  • Masoud Soltani
چکیده [English]

The study first consider the grounds which result in the Algeria contract 1975 between two countries by examining historical terms of Iran and Iraq from the foundation of the former, and then represent security consequences of the contract. This study showed although came to end the conflict of two countries by conclusion of the Algeria contract 1975, due to the fact that Saddam's approach to this contract was not a strategy, but a pure opportunistic tactic that the Baath regime were forced to accept it under the pressure of war with Kurds, there was a long way to final peace. The contract has different security consequences for the parties. The positive security consequences of the contract for Iran is debatable, and it have been interpreted differently from an achievement that end the 42-year-old border dispute to a contract that saved the destruction of the Baathist regime, a regime that eight years later imposed the eight-year war to Iran and challenged Iran's security in all areas. The resulting studies carried out in this paper showed the Algeria contract the consequence of Kurds compromise by the Shah in short-term has gains for both countries till Iraqi invasion to Iran in Shahrivar 59 lose its validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algiers contract 1975 in 1937
  • AbdolKarim Ghasem
  • Mohammad Reza Shah
  • the Baath regime
  • Saddam Hosein
  • the Kurds
  • the 8-year-old war