تحلیل جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت ( بر اساس داده های GIS)

نویسندگان

چکیده

مرز ایران و پاکستان از نا امن ترین مرزهای جمهوری اسلامی ایران طی دهه های اخیر می باشد؛ مواردی همچون ترددهای مرزی غیر قانونی، روند رو به افزایش قاچاق مواد مخدر، انسان و کالا، تردد اشرار و مجرمین و اقدامات تروریستی، از مواردی است که علاوه بر ایجاد چالش های امنیتی، مانع از همگرایی ایران و پاکستان در منطقه نیز می شود. هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی ویژگی های جغرافیایی مرزهای جنوب شرق کشور و ارائه الگوی نظری و عملیاتی برای جلوگیری از نا امنی و مقابله با تهدید است که به روش توصیفی- تحلیلی و با نگاه دفاعی- امنیتی در محیط «جی.ای.اس » انجام گرفته است. در واقع سئوال اصلی این مقاله عبارت است از؛ ویژگی های جغرافیایی نوار مرزی ایران و پاکستان از منظر دفاع و امنیت چیست؟ و چه تأثیری بر دفاع سرزمینی و مدیریت امنیتی این مناطق دارد؟ نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می دهد؛ در بخش هایی از نوار مرزی دارای مزیت ها و در بخش های دیگر با محدودیت های جغرافیایی مواجه هستیم که توجه جدی به آن ها در طرح های دفاعی و امنیتی نقش مهمی در تأمین امنیت و دفاع سرزمینی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Analysis of Iran and Pakistan Border from the Perspective of Defense and Security(Based on GIS Data)

نویسندگان [English]

  • mehdi alinejad
  • younes abedi
چکیده [English]

Iran-Pakistan border is one of the most insecure IRI borders during last decades; cases like illegal borderline transit, increasing frequency of drug, human and goods smuggling and trafficking, illegal transit of villains, criminals and their terroristic operations are among the reasons which not only make security challenges, but also inhibit Iran-Pakistan convergence and cooperation. The study is to identify and review geographical features of Iran’s south-east borders and offer a theoretical and operational framework to prevent insecurity and confront with regional threats; its method is descriptive-analytic and is done with defensive-security perspective in GIS context. Indeed the main question of the study is that: what are geographical features of Iran-Pakistan borderline from defense and security perspectives? And what are their impacts on territorial defense and security management in these areas? The results showed that we have some advantages in some areas of this borderline, though we confront with geographical limitations which must be appropriately heeded, since this serious consideration will play significant role in supplying and preparing security and territorial defense in defensive and security plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Geography
  • Security
  • Defense
  • Pakistan
  • GIS