تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اختلافات مرزی از جمله مباحثی است که از جایگاه و اهمیت بالایی در مطالعات مرزی و چگونگی کنترل و مدیریت مرزها برخوردار است. شناخت این عوامل و وزن آنها در مناطقی نظیر خلیج‌فارس که از اهمیت و حساسیت بالایی برخودار هستند، می‌-تواند سبب کاهش اختلافات و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی گردد.
روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با هدف تبیین عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس و سطح‌بندی آن ها با استفاده از تکنیک مدلسازی ریاضی ای‌اچ‌پی (AHP) به انجام رسیده است.
یافته‌ها ونتایج: نتایج تحقیق حاضر که برگرفته از داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی است نشان دهنده آن است که 18 عامل نظیر اختلافات ارضی، مسائل مرزی (عدم تحدید حدود، مبهم بودن و ...)، موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی منطقه مرزی، منابع مشترک مرزی و .... بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس تأثیرگذار است. در میان این 18 عامل مسائل مرزی، اختلافات ارضی و منابع مشترک مرزی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و عوامل سن مرز، تکامل مرز، سیستم مدیریتی نامشابه و تعدد همسایگان کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. با توجه به وزن عوامل موثر بر اختلافات مرزی می توان آنها را در قالب چهار سطح تقسیم‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration and Categorization of Effective Factors on Border Disputes in Persian Gulf Region

نویسندگان [English]

  • mohsen janparvar
  • reyhane saleh abadi
  • morteza amani
چکیده [English]

Border disputes between countries show that some factors among others make such disputes more noticeable. The question here is that what factors have caused some border disputes to be of higher importance in comparison to others? This research which has been done through descriptive-analytic method on the Persian Gulf region has attempted to discover effective factors on the importance of border disputes in water borders of Persian Gulf and also has tried to figure out the weight of such factors in order to categorize them. Results show that there are 18 effective factors in border disputes of Persian Gulf including: land disputes, border issues (Lack of clarity in borderlines conditions, borderline vagueness and…) geopolitical and strategic situation of border areas, common border resources, historical factors, border functions, different and sometimes conflicting defense and security policies, age of borders, evolution of borders, homogenous and heterogeneous structures. Among the mentioned factors, land disputes and common border resources are of higher weight and age of borders, evolution of borders, dissimilar management systems and plurality of neighboring countries have the lowest weight. Considering the weight of the mentioned effective factors, border disputes could be categorized into four groups. In this way, in order to decrease border disputes and challenges resulted from them along sea borders between neighboring countries as much as possible, and to manage water borders for achieving national security and interest, the effective factors on border disputes need to be taken into consideration along with their specific categorizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border disputes
  • Sea Borders
  • ElaborationandCategorization
  • Persian Gulf