تعداد مقالات: 237

2. تاثیر نوسانات اقلیمی بر تراز سطح آب خلیج فارس و تنش های احتمالی مرزی ناشی از آن(مورد مطالعه: منطقه بندر جاسک تا بندر عباس)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-19

زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن رستمی؛ راضیه مختاری؛ محسن طاهری دریاسری


8. بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ علی اکبر مجدی


9. بررسی رابطه اشتغال زایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی با امنیت عمومی استان کردستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-27

جعفر حسین پور؛ رضا عبد الرحمانی؛ حسن جلیلی


17. اقدامات پلیسی - حقوقی مؤثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی (موردمطالعه : استان مرزی خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-27

حسنعلی مؤذن زادگان؛ بهزاد رضوی فرد؛ غلامحسن کوشکی؛ حمید هاشمی


18. بررسی چالش‎ها و خلاء‎های قانونی استفاده از سلاح گرم توسط مرزبانان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-28

محسن غلامی رزینی؛ مسعود سلطانی؛ احسان غلامی


23. برنامه‌ریزی راهبردی امنیت پایدار در منطقه مرزی رود ارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-24

اکبر حمیدی؛ علی اصانلو؛ داود امینی


24. پیامدهای تغییر ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان عراق در امنیت مرزهای غربی ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-20

جواد کیانی؛ سروش امیری؛ مهدی علیخانی


25. بررسی احساس امنیت در مناطق مرزی (مورد مطالعه شهر مریوان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر