کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تحلیل نقش عوامل محیطی-اجتماعی در احساس امنیت زنان مطالعه موردی: شهر مرزی نهبندان

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-121

فاطمه بخشی شادمهری؛ سیدهادی زرقانی؛ سمانه عبداللهی


2. تأثیر امنیت اجتماعی بر ارزش ادراک‌شده از توسعه مقصدهای گردشگری مرزی مطالعه موردی: شهر مرزی گرمی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-48

محمدرضا سلیمی سبحان؛ سلمان فیضی زنگیر؛ محمد غراوی یاپنگ


3. تحلیل فضایی شاخص‌های سرقت استان‌های مرزی در راستای امنیت پایدار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 79-109

منصور رحمتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ احد رضائیان قیه باشی


5. سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان و شناسایی راه های ارتقاء آن

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-116

محمدتقی ملک‌حسینی؛ علی وطنی؛ محمد رضوی؛ زینب آلوستانی