کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه نواحی مرزی (مطالعه موردی: دهستان‌های شهرستان تربت‌جام)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 24-60

حسین ولی وند زمانی؛ افشین متقی؛ حمیدرضا گلثومیان


3. شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-138

غلامحسین حسینی نیا؛ حامد زراعتکن


5. سنجش توسعه یافتگی نواحی روستایی مرزی (مورد مطالعه: دهستان های شهرستان مریوان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 112-133

فرزاد ویسی؛ سوران منوچهری؛ بدریه تابا


6. تحلیلی بر کیفیت زندگی در مناطق مرزی (نمونه: دهستان اترک از توابع شهرستان گنبد کاووس)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-86

غلامرضا خوشفر؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد


8. بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-69

سامان حیدری؛ سید خلیل سید علی پور؛ باقر احمدی


10. نقش بازارچه‌های مرزی در توسعۀ گردشگری: مطالعۀ موردی بازارچۀ مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 189-216

طهماسب طالبی؛ علی‌اکبر نظری؛ توران رنجگر