کلیدواژه‌ها = راهبرد
تعداد مقالات: 5
1. تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-66

اصغر آقایی؛ وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه


2. تحلیل مولفه‌های بومی موثر بر مقابله با بحران در شهر مرزی بانه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-54

محمد رحیم غلامی؛ حسن رضا قیطاسی؛ حمید رضا یوسفی؛ فرشید مافی


4. وفاق اجتماعی گروه های قومی و مذهبی، راهبردی نرم افزاری در امنیت پایدار ‎مرزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 125-131

علی وطنی؛ ولی ا... رضایی نژاد؛ محمد تقی ملک حسینی


5. وفاق اجتماعی گروه های قومی و مذهبی، راهبردی نرم افزاری در امنیت پایدار ‎مرزی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 125-131

علی وطنی؛ ولی ا... رضایی نژاد؛ محمد تقی ملک حسینی