کلیدواژه‌ها = مرزبانی
تعداد مقالات: 20
1. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مرکز آموزش مرزبانی ثامن‌الائمه مشهد

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 81-95

علیرضا مهرنیا؛ حسن رضا رفیعی؛ اصغر آقایی


3. تبیین خودکشی سربازان مرزبانی با بهره‌گیری از نظریه فشار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 118-137

محسن غلامی زرینی؛ مهدی مقیمی؛ مسعود سلطانی


4. تأثیر عوامل شخصیتی و سازمانی بر مدیریت مسیر پیشرفت شغلی در بین فرماندهان ستاد مرزبانی ناجا

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-90

یوسف محمدی مقدم؛ علی ندرخانی؛ سلیمان منصوری


5. بررسی دیدگاه کارکنان هنگ مرزی آستارا در مورد عوامل موثر بر کارآیی کارکنان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-46

عدالت زیبنده کپته؛ کیاست سپهری


7. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان پایور مرکز آموزش مرزبانی محمّد رسول الله(ص)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

محمد حسین عباس نژاد؛ اکبر قاسمی پیر بلوطی؛ میثم جعفری؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه


8. بازشناسی فرصت‌ها و تهدیدهای امنیتی در مرزها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-53

محمد سهرابی


15. تبیین روابط انسانی در فرماندهی مرزبانی ناجا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 97-122

عباس خورشیدی؛ بتول محمدی؛ حمیده درب اصفهانی


16. جستاری بر آینده پژوهی در مرزبانی ناجا و ارائه مدل مفهومی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-157

رقیه کسایی؛ رضا طلایی


17. تعیین تأثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیر مجاز مرزی (مورد مطالعه: مرز پاوه)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 111-129

علی جهان آراء؛ خلیل قاسم نژاد؛ علی محمد ساعدی


18. رویکرد آینده پژوهانه به تدوین استراتژی فوق فعال مرزبانی و ملت‌سازی، بر مبنای عدالت بین‌قومی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-21

دکتر علی اصغر پور عزت؛ دکتر غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعد آبادی


19. تعیین تأثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیر مجاز مرزی (مورد مطالعه: مرز پاوه)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 111-129

علی جهان آراء؛ خلیل قاسم نژاد؛ علی محمد ساعدی