کلیدواژه‌ها = شهرستان زهک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-69

سامان حیدری؛ سید خلیل سید علی پور؛ باقر احمدی