کلیدواژه‌ها = مناطق مرزی
تعداد مقالات: 19
1. امکان‌سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در مناطق مرزی مطالعه موردی: شهر مرزی آستارا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 121-149

فهیمه مولایی؛ زینب کرکه ابادی؛ سعید کامیابی


2. بررسی نقش شرکت‌های خدمات انتظامی بر احساس امنیت اجتماعی در مناطق مرزی گلستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 35-59

عبدالرضا بایاری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه


3. نقش صنایع کوچک‌مقیاس مناطق مرزی در ورود به بازارهای منطقه‌ای مطالعه موردی: استان مرزی هرمزگان

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-103

هلن ابراهیمی قلعه قاضی؛ مهدی باقری؛ پیام پاسلاری؛ ,وحیدرضا میرابی


5. بررسی وضعیت جمعیتی مناطق مرزی ایران و اثر آن بر امنیت پایدار مطالعه موردی: استان خوزستان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 39-53

داود شهپری ثانی؛ حبیب الله صادقی؛ محمدرضا حسینی؛ حسین محمودیان


7. الگوی توسعه گردشگری مرزی مناطق آزاد تجاری مطالعه موردی: منطقه آزاد قشم

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-47

ابوالفضل مشکینی؛ زهرا تردست؛ محمد علی خلیجی


8. بررسی احساس امنیت در مناطق مرزی (مورد مطالعه شهر مریوان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر


9. برنامه‌ریزی راهبردی امنیت پایدار در منطقه مرزی رود ارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-24

اکبر حمیدی؛ علی اصانلو؛ داود امینی


10. تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-66

اصغر آقایی؛ وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه


11. تعیین عوامل و معیارهای مؤثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: شهرستان جوانرود)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-93

آرام کریمی؛ ثروت الله مرادی؛ نادر تابعی


14. بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-69

سامان حیدری؛ سید خلیل سید علی پور؛ باقر احمدی


17. نقش بازارچه‌های مرزی در همگرایی ملی (مطالعه‌موردی: بازارچه مرزی سیران‌بند بانه)

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 117-146

سجاد عزیزی؛ عطالله عبدی؛ مراد کاویانی راد


18. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه امنیت پایدار در مناطق مرزی مطالعه موردی : استان کردستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

عباس نظافتی؛ مسعود سلطانی؛ محمد ویسیان؛ مهناز اکبری