کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 8
3. بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-69

سامان حیدری؛ سید خلیل سید علی پور؛ باقر احمدی


4. نقش بازارچه‌های مرزی در توسعۀ گردشگری: مطالعۀ موردی بازارچۀ مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 189-216

طهماسب طالبی؛ علی‌اکبر نظری؛ توران رنجگر


5. بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ علی اکبر مجدی


7. تحلیلی بر عوامل موثر در صنعت گردشگری منطقه مرزی سیستان با استفاده از روش SWOT

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-90

محمد نایب پور؛ محمد ویسیان؛ ناهید احسان زاده؛ سمیه محمدی حمیدی


8. بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اجتماعی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: استان گلستان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 49-77

ابوالفضل اسفندیاری؛ محمدتقی ملک حسینی؛ سیدرضاموسوی زاده