نویسنده = مصطفی توکلی نغمه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبردهای توسعه پایدار استان مرزی آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-66

اصغر آقایی؛ وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه